Term Dates

Term 1 2021

Thur 4th Feb – Fri 16th Apr
Waitangi Day: Mon 8th Feb
Easter: Fri 2nd Apr – Tues 6th Apr

Term 2 2021

Mon 3rd May – Fri 9th July
Queen’s Birthday: Mon 7th June

Term 3 2021

Mon 26th July – Fri 1st Oct

Term 4 2021

Mon 18th Oct – Fri 17th Dec
Labour Day: Mon 25th Oct
Canterbury Show Day: Fri 12th Nov

Teacher Only Day: Thursday 11 November